PTC Windchill polska wersja językowa

Firma Transition Technologies oferuje polską wersję językową środowiska PTC Windchill 10, które jest wiodącym rozwiązaniem wspomagającym i usprawniającym rozwój produktów.

PTC Windchill 10 zarządza, łączy w relacje i zapewnia widoczność wszystkich informacji związanych ze strukturą produktu, w tym zawartości MCAD, ECAD, dokumentacji i oprogramowania. Jest on krytycznym składnikiem solidnego i nowoczesnego systemu zarządzania cyklem życia produktów, ponieważ:

  • tworzy strategiczne źródło powstawania i przetwarzania informacji
  • poprawia komunikację między członkami zespołów projektowych
  • ułatwia współpracę pomiędzy: klientem, dostawcą, kontrahentem
  • polepsza zgodność produktu i danych spływających z różnych działów firmy
  • ułatwia wymianę informacji między oddziałami organizacji bądź zespołami projektowymi

Dzięki lokalizacji polskie przedsiębiorstwa mogą gładko zaadaptować korzyści płynące z wdrożenia PTC Windchill 10 i skrócić czas potrzebny na przeszkolenie użytkowników. Nasi klienci cenią sobie przejrzystość systemu i ułatwienia w nawigowaniu i wyszukiwaniu informacji. Bogata funkcjonalność naszego rozwiązania nie utrudnia codziennego użytkowania, a nowoczesny interfejs użytkownika można łatwo skonfigurować do indywidualnych potrzeb i roli jaką pełni się w zespole projektowym.  

Windchill 10 PL - struktura produktu Windchill 10 PL - wizualizacja Windchill 10 PL - menu kontekstowe Windchill 10 PL - strona startowa